26 mars

Filmvisning – BIEFFEKTEN.

En film av: Tina-Marie Qwiberg, Mikael Qwiberg och Jean Fredric Axelsson, TRIQ Produktion 2014

”BIEFFEKTEN skildrar pollinering, pollinerare, mänsklig påverkan. En angelägen film där bin och insekter har huvudrollen i människans fortlevande på planeten. Utan insekter skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara omöjlig… Vi kan ersätta oljan, vi kan ersätta mycket men pollinerare går inte att ersätta. Vi står inför ett hot vilka konsekvenser vi inte kan föreställa oss.” (TRIQ produktion)

Efterföljande diskussion tillsammans med Hans Samland, ordförande för Huddingeortens Biodlarförening och Kerstin Björkman, hökarängsbo med stort engagemang för bin och pollinering.

OBS! Engelska undertexter. Filmen är 58 minuter lång.

NÄR: 26 mars kl 19 

VAR: Hyresgästföreningen Vävstolens lokal på Piprensarvägen 18 i Hökarängen

Filmvisningen är gratis!

Arrangörer är Hållbara Hökarängen, Konsthall C, Hyresgästföreningen Vävstolen, Gröna Hökarängen och HOPP!