Om Hållbara Hökarängen

Hållbara Hökarängen är ett utvecklingsprojekt inom Stockholmshem för att skapa ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Hökarängen. Projektet initierades för tre år sedan och arbetet har fokuserats kring tre huvudområden:

  • Centrumutveckling: Hökarängens centrum har många kvaliteter, inte minst arkitektoniska. Servicemässigt har tyvärr centrumet drabbats av en negativ utveckling. Detta har vi arbetat med att ändra på och har under projektets gång bl.a. tecknat ca 120 nya hyresavtal.
  • Konstsatsningar: I Hökarängen finns mycket konstnärlig verksamhet. Här finns konsthall, ateljéer, ateljélägenheter och ett flertal boende som är verksamma inom konst och musik. Vi såg en stor potential i att utveckla den konstnärliga verksamheten för att få en mer levande stadsdel och har under tre års tid hyrt ut 20 konstnärslokaler.
  • Hållbarhetsinvesteringar: Vårt stora 50-talsbestånd i Hökarängen behöver renoveras. Det handlar om att se över fasader, ventilation, avfallslösningar, utveckla grönytor och att energieffektivisera utan att förstöra de kvaliteter som finns i arkitekturen.

Fördjupad miljösatsning inom Hållbara Hökarängen
I arbetet med Hållbara Hökarängen har vi upptäckt att det finns ett stort intresse för hållbarhetsarbete och miljöfrågor. Det engagemanget vill vi ta vara på och satsar därför på en fördjupad miljösatsning inom ramen för Hållbara Hökarängen, där vi vill se hur långt det är möjligt att minska användningen av energi och andra resurser tillsammans med er som bor och jobbar här.

När vi som fastighetsägare förvaltar och rustar upp våra hus satsar vi, förutom på att husen ska hålla länge och se fina ut, mycket på att de ska vara energisnåla.

I denna fördjupade miljösatsning söker vi svar på frågan: ”Hur kan vi som fastighetsägare, tillsammans med boende och verksamma i Hökarängen, samverka för att minska användningen av energi och andra resurser?”. Här är det människorna, inte husen och de tekniska installationer vi kan göra, som är viktigast.

Projektidé
Projektet ska skapa inspirerande och långsiktiga exempel på hur resurseffektivitet kan ske inom en stadsdel genom att involvera och aktivera de människor som bor och/eller arbetar här . I samverkan med vår projektpartner SUST och med hjälp av bidrag från Energimyndigheten kommer vi knyta beteendevetenskaplig forskning till projektet för att utvärdera effekten av det vi jobbar med. Forskningen genomförs av SEI (Stockholm Environment Institute).

Vi efterlyser engagemang, förslag och idéer!
Några av de frågor vi tror att det kan finnas intresse för i Hökarängen är; lokal handel, bilpool, närodling, återbruk av kläder och möbler, insamling av matavfall, studiecirklar och inspirationskurser.

Tanken är dock att utgå ifrån vad de människor som engagerar sig vill göra, snarare än vad projektet tycker att de ska göra. Projektet är helt beroende av att vi har kontakt och dialog med de som bor i Hökarängen. Alla förslag, tankar och idéer är välkomna!

Projektet
Projektpartners: Stockholmshem och SUST (Sustainable Innovation AB) med bidrag från Energimyndigheten
Forskning: SEI (Stockholm Environment Institute)
Projekttid: Projektet pågår till och med sommaren 2015
Syfte: Att i samarbete med boende och verksamma i Hökarängen hitta hållbara lösningar för att minska användningen av energi och andra resurser.

Kontakt: Åsa Stenmark, projektledare.
Telefon: 08-508 39 119
Epost: asa.stenmark@stockholmshem.se
Besöksadress: Hökarängsplan 14, Hökarängen centrum

Projektpartners

Logga-sust

SEI_logga

Energimyndigheten_logga


4 reaktion på “Om Hållbara Hökarängen

  1. Pingback: And now for something completely different… | WHINAR.se

  2. Pingback: Lydecker & Boussard | Vägen till Hållbara HökarängenLydecker & Boussard

    1. Emma Henriksson Inläggsförfattare

      Vad kul att du är intresserad! När det gäller lägenheterna så förmedlas de via Stockholms bostadsförmedling. När de gäller konstnärslokalerna så är de tyvärr redan uthyrda. Intresset har varit mycket stort, vilket är kul men det är tråkigt att behöva säga nej.

Kommentera