DUBBEL-VERNISSAGE på Konsthall C

DET SOM FÖLJER
En utställning av Emanuel Almborg med arbeten från projekten The Rest Is Silence och Nothing Is Left to Tell.
Pågår till 6.5 2012

+

KLASSKRIG
Kortfilm och teckningar av Joakim Ojanen som visar ett fysiskt klasskrig om en allmän plats.
Pågår till 8.4 2012 på Centrifug

Dubbel-Vernissage Fredagen 23.3 2012, kl 18.00—21.00, Konsthall C Cigarrvägen 14