Fem röster om det bästa med Hökarängen

Fick idag ett rykande färskt exemplar av vår mest lokala tidning, Hökarängsnytt, i handen. Tidningen ges ut av Hökarängens stadsdelsråd och innehåller en blandning av information, tips, annonser och intressanta artiklar om Hökarängen och det som händer här.

Hökarängsnytt ges ut fyra gånger om året, alltid digitalt och två gånger även i pappersform. Varje gång tidningen kommer blir jag glad av att läsa de fem rösterna på baksidan under rubriken ”Det bästa med Hökarängen – vad är det?”. Den här gången var det extra bra svar!

Fem röster om Hökarängen