Min Klimatpåverkan hjälper dig till en miljösmartare livsstil

bild_händer

Hur kan du minska din klimatpåverkan?

Alla val du gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det finns många sätt att minska sin miljöpåverkan; att byta till grön el, åka mer kollektivt, gå med i en bilpool, äta mer vegetariskt och slänga mindre mat. Med webbverktyget Min Klimatpåverkan kan du förstå hur din livsstil påverkar miljön och få tips om miljösmartare val.

Syftet med Min Klimatpåverkan är att individer och hushåll ska kunna räkna ut hur mycket deras vardagliga konsumtion påverkar klimatet och samtidigt få tips om alternativa, miljösmartare val.

I verktyget kan du:

1. Uppskatta ditt klimatfotavtryck och ditt ekologiska fotavtryck

2. Skapa grupper av till exempel vänner, arbetskollegor och grannar och jämföra era resultat

3. Jämföra med andra inom samma postnummerområde som du

4. Göra egna ”klimatlöften” om att minska ditt fotavtryck

Genom att använda Min Klimatpåverkan kan du få en bild av hela den påverkan som din livsstil genererar, oavsett i vilket land utsläppen och miljöpåverkan sker.

Ligger du under eller över det nationella genomsnittet på cirka 10 ton per person och år? Hur långt har du kvar för att komma ner till de två ton per person och år som är långsiktigt hållbara utsläpp på global nivå? Testa på  www.minklimatpaverkan.se

Min Klimatpåverkan har utvecklats av Stockholm Environment Institute som även är forskningspartner i Hållbara Hökarängen.