Omställningsdagar under Hökarängens Hållbarhetsfestival

Programmet för Hållbarhetsfestivalen börjar bli klart. Framöver kommer de olika aktörerna att  berätta om vad de gör här på bloggen. Först ut är nystartade Omställning Hökarängen. Här berättar initiativtagarna, Maja Lindström och Jenny Cederholm, om gruppen och om de två Omställningsdagarna under festivalen.

Omställarna

Berätta om er!

– Vi lärde känna varandra i våras när vi startade Omställning Hökarängen. Vi bestämde oss då för att bidra med programpunkter till Hållbarhetsfestivalen. Under hösten söker vi också ekonomiskt stöd för att även kunna arrangera en Synvända i Hökarängen. Den kommer pågå en helg eller kanske vara mer utspridd i tiden. En Synvända består av föredrag och praktiska moment kring hur Oljetoppen kommer påverka våra liv, hur en värld utan tillväxt kan se ut, odling, inre omställning och monetär omställning.

Varför medverkar ni i Hållbarhetsfestivalen?

– Vi vill att fler ska få upp ögonen för det akuta behovet av en Omställning av samhället. Så att vi kollektivt och individuellt är bättre rustade för de stora förändringar som Oljetoppen, klimatförstörelse och ekonomisk instabilitet (som ett resultat av de två förstnämnda), medför.

Hur bidrar det till ett mer hållbart Hökarängen och en mer hållbar värld?

– Vi vill skapa utrymme för samtal, workshops, studiecirklar och föredrag. Kunskap är makt!

Urban doling– Omställning handlar om att minska vårt beroende av fossil energi och att stärka lokalsamhället, så att det kan fortsätta fungera trots stora förändringar i omvärlden. Omställning innebär därför att öka graden av självförsörjning där man bor, så att vi lokalt har förmågan att täcka stora delar av våra basbehov. Oljetoppen, som redan har inträffat, kommer innebära att vi kommer behöva klara oss med mindre resurser framöver. Lokala tillgångar blir mer efterfrågade och mer effektivt brukade. På landsbygden är några av de viktigaste tillgångarna jord, skog och sjö.I Hökarängen är vår viktigaste tillgång att alla människor som bor här kan samspela effektivt!

– Så omställning handlar till stor del om samarbete och att bygga relationer. Det handlar också om att återta förlorad kunskap. Tidigare fanns det en kompetens i hur man klarade vardagslivet utan fossil energi, hur man producerade, konserverade och förvarade mat, hur man lagade saker som gått sönder, hur man använde lokala material att bygga med och så vidare. Kunskaper som vi kommer att behöva igen.


Vad bidrar ni med? 

– Föreläsningar och Workshops under festivalens båda dagar: Lördag kl 10.00-20.30 på Lokalrätten och söndag kl 10.00-17.30 i Eurytmisalen på Martinskolan.

00-tal Bar– Under lördagen blir det besök hos lokala hönsägare och biodlare, workshop i att mjölksyra och i att göra egen ringblomsalva med bivax. På lördagskvällen blir det filmvisning: 00-tal barn, en animerad film för vuxna om Oljetoppen och en dokumentär om omställningsprojekt runt om i världen. Under söndagen blir det föreläsningar och workshops om hur man kan få hjälp att starta kooperativt företag och Social Banking, båda hållbara och demokratiska alternativ till dagens storföretag och banksystem som utan sammhällsvisioner jagar kortsiktiga vinster på allas bekostnad. Det blir också en introduktion i Permakultur, samtal med interaktiva moment om vad Omställning innebär. Efter oss har Marinskolans byggnadsstiftelse en rundvandring på skolan utifrån temat Hållbart byggande. Alla programpunkterna är gratis.

Mer information om Omställning Hökarängen och programmet under Hållbarhetsfestivalen finns på deras nystartade blogg.

Jenny & Maja & bebis