Etikettarkiv: SEI

Klimatsmarta matrecept och slutrapport Hållbara Hökarängen

Framsida slutrapportDet här blogginlägget har skrivits av Katarina Axelsson som arbetar som forskare på SEI, Stockholm Environment Institute och som har varit en av Hållbara Hökarängens samarbetspartners.

Forskarnas slutrapport

Vi på Stockholm Environment Institute (SEI) är väldigt glada över att ha fått vara en del av Hållbara Hökarängen. Det har varit en lärorik resa och jag kommer verkligen att sakna mötena med alla fantastiska människor runt om i Hökarängen när projektet nu har avslutats.

Slutrapporten från Hållbara Hökarängen (del 2) är nu färdig och finns att läsa för alla som är intresserade. Det blev en gedigen rapport – det har ju genomförts så många olika aktiviteter som vi har dokumenterat och dragit lärdomar från! Stort tack till alla er som ställt upp på intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och som fyllt i enkäter och därmed hjälpt oss att bättre förstå projektets resultat!

Ladda ner slutrapporten här: http://www.sei-international.org/publications?pid=2686

Klimatsmarta recept

En av de aktiviteter som vi utvecklade utifrån idéer från er boende och som föll väldigt väl ut handlade om klimatsmart matlagning. Det tog sin början under den seminarieserie som genomfördes hösten 2013. Då pratade vi bland annat om att vår livsmedelskonsumtion står för omkring 25 procent av hushållens totala miljöpåverkan och deltagarna fick lära sig att det finns stora miljövinster att göra genom att till exempel välja mer klimatsmart mat, välja frukt och grönsaker efter säsong, välja lokalproducerat där så är möjligt och att minska matavfallet.

Mat var en fråga som väckte stort engagemang och det framkom att många gärna ville laga både vegetariskt och klimatsmart men saknade kunskap och inspiration om hur.

I samarbete med Klimatmat arrangerade därför Hållbara Hökarängen två matkurser i klimatsmart matlagning som snabbt blev fulltecknade. Från och med hösten 2014 följdes dessa kurser upp av två studiecirklar på samma tema. Hökarängsskolan erbjöd sig att låna ut sitt hemkunskapskök och under mycket trivsamma former träffades två entusiastiska matlag varannan vecka för att laga och äta klimatsmart mat tillsammans.

Cirka hälften av studiecirkeldeltagarna fortsatte sedan att laga klimatsmart mat tillsammans i en deltagardriven studiecirkel, denna gång i Martinskolans hemkunskapskök. Gruppen av intresserade matlagare har sedan dess fortsatt växa och de hoppas nu kunna fortsätta laga mat tillsammans under hösten.

I förhoppningen om att kunna inspirera fler Hökarängsbor till mer klimatsmart matlagning delar vi här med oss av en del av de recept som använts. Kanske kan ”Citrondressad rödbetssallad med fetakräm med knaprig morot och dillsallad” eller ”Rödbetskaka med citronglasyr”  passa bra så här i skördetider?!

Ladda ner receptsamlingen som (pdf) här: Receptsamling Klimatmat

Katarina Axelsson

Inbjudan till fokusgruppsdiskussion om Hållbara Hökarängen

Välkommen till diskussionskväll om Hållbara Hökarängen där du samtidigt får möjlighet att bidra till Hållbara Hökarängens forskningsresultat.

Projektet Hållbara Hökarängen närmar sig nu avslut (30 juni). Den 7 maj bjuder vi in dig som bor i Hökarängen till en öppen fokusgruppsdiskussion för att lära och samla erfarenheter som kan vara av intresse för andra liknande stadsdelsprojekt som vill arbeta med frågor om framför allt ekologisk men även social hållbarhet på lokal nivå.

Syftet med fokusgruppsdiskussionen är bland annat att förstå era erfarenheter från projektet Hållbara Hökarängen och Hökarängen i stort, samt på vilket sätt hållbarhetsfrågor är viktiga för dig.

Den som håller i diskussionen är Katarina Axelsson på SEI, som är forskningspartner i Hållbara Hökarängen. Är du intresserad av att medverka och samtidigt få tillfälle att diskutera dessa frågor med andra hökarängsbor? För anmälan och frågor välkommen att kontakta Katarina Axelsson på katarina.axelsson@sei-international.org eller ring på 073-707 85 77.

Vi behöver ha din anmälan senast söndag 3 maj.

TID: Torsdag den 7 maj kl 17.30-19.00. Vi bjuder på smarrigt fika och smörgåsar.

PLATS: Hållbara Hökarängens projektkontor, Hökarängsplan 14 i centrum.

Min Klimatpåverkan hjälper dig till en miljösmartare livsstil

bild_händer

Hur kan du minska din klimatpåverkan?

Alla val du gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det finns många sätt att minska sin miljöpåverkan; att byta till grön el, åka mer kollektivt, gå med i en bilpool, äta mer vegetariskt och slänga mindre mat. Med webbverktyget Min Klimatpåverkan kan du förstå hur din livsstil påverkar miljön och få tips om miljösmartare val.

Syftet med Min Klimatpåverkan är att individer och hushåll ska kunna räkna ut hur mycket deras vardagliga konsumtion påverkar klimatet och samtidigt få tips om alternativa, miljösmartare val.

I verktyget kan du:

1. Uppskatta ditt klimatfotavtryck och ditt ekologiska fotavtryck

2. Skapa grupper av till exempel vänner, arbetskollegor och grannar och jämföra era resultat

3. Jämföra med andra inom samma postnummerområde som du

4. Göra egna ”klimatlöften” om att minska ditt fotavtryck

Genom att använda Min Klimatpåverkan kan du få en bild av hela den påverkan som din livsstil genererar, oavsett i vilket land utsläppen och miljöpåverkan sker.

Ligger du under eller över det nationella genomsnittet på cirka 10 ton per person och år? Hur långt har du kvar för att komma ner till de två ton per person och år som är långsiktigt hållbara utsläpp på global nivå? Testa på  www.minklimatpaverkan.se

Min Klimatpåverkan har utvecklats av Stockholm Environment Institute som även är forskningspartner i Hållbara Hökarängen.

Vi knackade och fick svar, tack för det!

Hållbara Hökarängen är ett projekt där vi tillsammans med alla er som bor i Hökarängen funderar över hur vi kan förbättra vår miljö både lokalt och globalt. För att komma i kontakt med så många hökarängsbor som möjligt genomförde vi under 2014 en dörrknackningskampanj bland Stockholmshems hyresgäster för att fånga upp vad ni boende har för tankar och idéer om hur man kan leva mer hållbart och miljövänligt.

Med hjälp av vår projektpartner Stockholm Environment Institute och studenter från Södertörns och Stockholms universitet, knackade vi under vår och höst 2014 på hos nästan 3000 hushåll. Genom dörrknackningskampanjen nådde vi ut till många Hökarängsbor som vi inte kommit i kontakt med tidigare och vi fick en massa goda idéer om vad vi kan göra tillsammans på lokal nivå för att förbättra vår gemensamma miljö. Vi fick också en bättre förståelse för vilka av de aktiviteter som redan pågår som engagerar flest Hökarängsbor.

Tydligt är att bland de aktiviteter som redan initierats inom ramen för Hållbara Hökarängen hör odling, vegetarisk matlagning, kompostering, naturguidningar samt verktygspool och bilpool till de aktiviteter som intresserar flest. Kemikalier är också ett ämne som många verkar tycka är viktigt. Genom dörrknackningskampanjen fick många boende kännedom om pågående aktiviteter och har kunnat ansluta sig.

Sopor engagagerar

Något som efterlystes på bred front var förbättrade soprum och sopsorteringsmöjligheter, samt nära kopplat till det fler bytesrum och möjligheter till återbruk. Hållbara Hökarängen/Stockholmshem har ett flertal aktiviteter på gång inom detta område. I samarbete med Stadsmissionen REMAKE kommer vi att testa att samla in textilier för återbruk i en tvättstuga och ett miljörum. Faller det väl ut kan det spridas till fler av Stockholmshems områden.

I Veckodagsområdet kommer de boende snart kunna sortera sitt matavfall, systemet kommer igång under våren. På Stadsbudsvägen och Sjöskumsvägen finns nya miljörum och inkast för matavfall. Utbyggnaden av fler miljörum och inkast för matavfall och hushållssopor pågår nu i Tobaksområdet och kommer att fortsätta vidare mot centrum och Hauptvägen framöver.

Med inspiration från alla synpunkter hoppas Hållbara Hökarängen under våren att också få till stånd en informationskampanj för att informera hushållen om hur och var de bäst kan ta hand om sitt avfall. Kontinuerliga samtal förs också med Trafikkontoret som är de som ansvarar för placering och tömning av sopsorteringskärlen i området.

Fler sociala mötesplatser och aktiviteter önskas

Det var också många boende som efterlyste fler möjligheter till social gemenskap så som fler grillplatser, sommarfester och picknickar. Det var också ganska många som efterlyste fler möjligheter för boende i olika åldrar att ägna sig åt olika typer av utesporter såsom tennis, pingis, basket, landhockey m.m. Det är inte åtgärder som Hållbara Hökarängen kan bidra med men vi kan föra vidare idéer och synpunkter. Och vi medverkar i att arrangera events och aktiviteter, som t ex filmvisningar, odlingskurser och Hökarängens dag.

Exempel på andra förslag som inkommit är fler aktiviteter kring bin och biodling, insekts- och fågelholkar, fler bärbuskar och fruktträd som alla kan plocka från, fruktförmedling, samåkningspool, snygga till i centrum samt mycket mer!

En del av alla dessa idéer har vi redan börjat jobba med och andra hoppas vi fånga upp under våren 2015. Det är naturligtvis inte möjligt att genomföra alla individuella önskemål men samtliga idéer kommer att lämnas över till Stockholmshems ordinarie förvaltning som får ta över denna idébank när projektet har tagit slut.

En del boende passade under dörrknackningen också på att lämna såväl ris och ros till Stockholmshems förvaltning. Även om detta inte var syftet med dörrknackningen har samtliga synpunkter sammanställts och överlämnats till respektive områdes kundförvaltare. Vi tackar för alla synpunkter, de är väldigt viktiga för oss. Vi ber alla hyresgäster som framöver vill komma i kontakt med Stockholmshem om allmänna frågor om underhåll m.m. att kontakta respektive områdes kundförvaltare.

Katarina Axelsson: Sveriges ekologiska fotavtryck växer

Living Planet Report 2014 är en rapport som visar hur planeten jorden mår. Den ges ut av  Världsnaturfonden, WWF och idag gästbloggar Katarina Axelsson om det rapporten visar, och om hur vi i Sverige bidrar till det ekologiska fotavtrycket. Katarina arbetar som forskare på SEI, Stockholm Environment Institute, ett oberoende miljöforskningsinstitut som vi i Hållbara Hökarängen samarbetar med. 

jord_640

Någon som har några extra jordklot att låna ut?

I den senaste Living Planet Report (WWF) framgår att Sveriges ekologiska fotavtryck har fortsatt att öka. Sverige ligger nu på en inte särskilt hedrande tionde plats i ”fotavtrycksligan”, strax efter länder som USA på åttonde plats. I topp ligger några av de största oljeproducerande länderna.

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått som används för att visa hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som används för vår totala konsumtion. Med konsumtion menas här allt det vi förbrukar för vårt boende, transporter, livsmedel, shopping, offentliga sektorn m.m. Enligt Living Planet Report skulle det behövas resurser motsvarande 3,7 jordklot per år (2010) om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige. Det är en uppgång från den förra mätningen då svenskarnas livsstil krävde 3,4 jordklot (år 2008).

Även om vi i Sverige är ganska bra på miljöarbete har vi en hög levnadsstandard i Sverige som vi i allt större utsträckning tillgodoser genom import från andra länder. Många av de länder vi importerar våra varor ifrån har dessutom betydligt smutsigare industrier och sämre miljölagstiftning än vad vi har i Sverige, därför får vi ett stort fotavtryck.

Ojämn fördelning av jordens resurser

Det ekologiska fotavtrycket mäts i något som kallas globala hektar (gha). Om vi fördelar jordens resurser rättvist på jordens totala befolkning skulle vi alla få tillgång till resurser motsvarande ca 1,7 gha var. Resursfördelningen är dock som vi alla vet väldigt ojämn och bland de fattigaste länderna finns det de som bara förbrukar resurser från omkring 0,5 gha per person. Det kan jämföras med oss svenskar som år 2010 förbrukade resurser från cirka 6,5 gha per person.

I genomsnitt låg det ekologiska fotavtrycket på 2,6 gha. Den totala belastningen på vår planet betyder bland annat att vi människor varje år förbrukar resurser som jorden behöver ca 1,5 år på sig för att återskapa. Hur är det ens möjligt undrar ni säkert. Jo det betyder bland annat att vi hugger ner skog i en snabbare takt än det hinner växa upp ny skog och vi tar upp fler fiskar ur havet än de hinner fortplanta sig. Det fungerar under en period men är som vi alla kan räkna ut ohållbart på längre sikt. Man kan ju fundera över hur mycket fisk det kommer att finnas kvar i våra hav om säg tre generationer, om vi fortsätter i samma takt som nu. Det höga resursutnyttjandet på global nivå beror förstås inte bara på att vi konsumerar mer. Vi blir också allt fler människor på vår planet som måste samsas om jordens begränsade resurser. Att länder som Sverige fortsätter att öka sitt fotavtryck är med andra ord helt fel väg att gå.

Biologiska mångfalden halverad på 40 år

Som om detta inte vore nog redovisar Living Planet Report även en rad andra dystra fakta som t.ex. att den biologiska mångfalden bland våra ryggradsdjur (antalet arter) har halverats mellan 1970 och 2010. Living Planet Index mäter trender för tusentals populationer av ryggradsdjur och konstaterar bl.a. att mängden däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar världen över har halverats på 40 år.

Här kan du läsa hela Living Planet Report här, lära dig mer ekologiska fotavtryck, globala hektar och mycket annat. Sen är det förstås också viktigt att vara medveten om att det ekologiska fotavtrycket bara är ett mått på vår miljöpåverkan och att det finns andra viktiga mått som kompletterar bilden.

Vi måste återskapa balansen mellan människan och naturen

Ibland kan man undra om vi människor har glömt bort att vi är beroende av naturen för vår överlevnad. För att återskapa balansen behöver vi ställa om våra samhällen på många olika sätt, till exempel vad gäller energikällor, transportmönster och resursanvändning. I detta arbete är det förstås viktigt att vi arbetar på flera nivåer samtidigt: internationellt (t.ex. FN), regionalt (EU), nationellt (Sverige) och lokalt (Hökarängen).

Eftersom en stor del av vår miljöpåverkan skapas som ett resultat av våra livsstilar och de val vi gör som medborgare på daglig basis och ofta på lokal nivå, till exempel hur vi väljer att transportera oss, hur vi bor och värmer våra hem och vår livsmedelskonsumtion, har vi alla en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling.

Inom ramen för Hållbara Hökarängen arbetar vi på olika sätt för att möta dessa utmaningar. Det är helt klart så att vi alla behöver hjälpas åt för att vända denna utveckling, så hör gärna av dig med dina idéer om vad du skulle vilja se hände på lokal nivå!

Katarina Axelsson

Plats kvar på seminarieserie om Hållbar konsumtion

bild_händer

Än finns det plats kvar på vår seminarieserie om Hållbar Konsumtion i höst. Seminarierna utgår från hur vi själva konsumerar i vardagen; maten, transporterna och boendet. Under fyra tillfälen får du lära dig mer om ditt eget klimatavtryck, och hur du kan minska din påverkan på planeten och bidra till en hållbar framtid.

Kan du inte vara med på alla fyra tillfällena så går det bra ändå, ange vilka seminerier du vill gå på vid anmälan.

Tid: Kl 18.00-20.30, datum se nedan.

Var: Hyresgästföreningens lokal på Pepparvägen 9a, Hökarängens centrum

Anmälan: Via e-post asa.stenmark@stockholmshem.se eller telefon 08-508 39 119. Din anmälan vill vi ha snarast.

Vi bjuder på enklare mat. Barn är varmt välkomna och deltagandet i seminarerna är kostnadsfritt.

18 september
Globala hållbarhetsfrågor – ekologiska fotavtryck och hållbar konsumtion

• Klimatförändringarna – hur ser det ut?

• Hur ser ditt fotavtryck ut och hur kan du minska det?

• Vill du vara lokal hållbarhetsambassadör i Hökarängen?

2 oktober
 Biffen – Bilen – Bostaden. Del 1 Biffen

• Genom varje tugga kan du förändra Hökarängen och världen.

• Matens fotavtryck – ekologisk mat och hushållsavfall.

6 november
 Biffen – Bilen – Bostaden. Del 2 Bilen

• Vilket fotavtryck sätter våra transporter och hur kan vi minska det?

4 december
Biffen – Bilen – Bostaden. Del 3 Bostaden

• Vilket fotavtryck sätter vårt boende och annat som hör vardagen till och hur kan vi minska detta? Vi pratar om avfall och kemikalier i vår närmiljö samt om miljövänligare val av kläder, textilier, möbler, färg och byggnadsmaterial.

Varmt välkommen med din anmälan!

Seminarieserie i höst – lär dig konsumera hållbart!

bild_händer

I höst arrangerar Hållbara Hökarängen i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI) en seminarieserie på temat Hållbar konsumtion.

Seminarierna utgår från hur vi själva konsumerar i vardagen; maten, transporterna och boendet. Vill du lära dig mer om hur du kan minska din påverkan på planeten och bidra till en hållbar framtid? Anmäl dig till höstens seminarier! Inbjudan riktar sig i första hand till dig som bor och/eller jobbar i Hökarängen, i mån av plats får dock andra deltagare gärna vara med.

När: Fyra onsdagar i höst/vinter, se seminarieprogram nedan.

Tid: Kl 18.00-20.30

Var: Hyresgästföreningens lokal på Pepparvägen 9a, Hökarängens centrum

Anmälan: Via e-post asa.stenmark@stockholmshem.se eller telefon 08-508 39 119. Din anmälan vill vi ha senast den 10 september.

Vi bjuder på enklare mat. Barn är varmt välkomna och deltagandet i seminarerna är kostnadsfritt. Program seminarier Hållbar konsumtion