Vi knackade och fick svar, tack för det!

Hållbara Hökarängen är ett projekt där vi tillsammans med alla er som bor i Hökarängen funderar över hur vi kan förbättra vår miljö både lokalt och globalt. För att komma i kontakt med så många hökarängsbor som möjligt genomförde vi under 2014 en dörrknackningskampanj bland Stockholmshems hyresgäster för att fånga upp vad ni boende har för tankar och idéer om hur man kan leva mer hållbart och miljövänligt.

Med hjälp av vår projektpartner Stockholm Environment Institute och studenter från Södertörns och Stockholms universitet, knackade vi under vår och höst 2014 på hos nästan 3000 hushåll. Genom dörrknackningskampanjen nådde vi ut till många Hökarängsbor som vi inte kommit i kontakt med tidigare och vi fick en massa goda idéer om vad vi kan göra tillsammans på lokal nivå för att förbättra vår gemensamma miljö. Vi fick också en bättre förståelse för vilka av de aktiviteter som redan pågår som engagerar flest Hökarängsbor.

Tydligt är att bland de aktiviteter som redan initierats inom ramen för Hållbara Hökarängen hör odling, vegetarisk matlagning, kompostering, naturguidningar samt verktygspool och bilpool till de aktiviteter som intresserar flest. Kemikalier är också ett ämne som många verkar tycka är viktigt. Genom dörrknackningskampanjen fick många boende kännedom om pågående aktiviteter och har kunnat ansluta sig.

Sopor engagagerar

Något som efterlystes på bred front var förbättrade soprum och sopsorteringsmöjligheter, samt nära kopplat till det fler bytesrum och möjligheter till återbruk. Hållbara Hökarängen/Stockholmshem har ett flertal aktiviteter på gång inom detta område. I samarbete med Stadsmissionen REMAKE kommer vi att testa att samla in textilier för återbruk i en tvättstuga och ett miljörum. Faller det väl ut kan det spridas till fler av Stockholmshems områden.

I Veckodagsområdet kommer de boende snart kunna sortera sitt matavfall, systemet kommer igång under våren. På Stadsbudsvägen och Sjöskumsvägen finns nya miljörum och inkast för matavfall. Utbyggnaden av fler miljörum och inkast för matavfall och hushållssopor pågår nu i Tobaksområdet och kommer att fortsätta vidare mot centrum och Hauptvägen framöver.

Med inspiration från alla synpunkter hoppas Hållbara Hökarängen under våren att också få till stånd en informationskampanj för att informera hushållen om hur och var de bäst kan ta hand om sitt avfall. Kontinuerliga samtal förs också med Trafikkontoret som är de som ansvarar för placering och tömning av sopsorteringskärlen i området.

Fler sociala mötesplatser och aktiviteter önskas

Det var också många boende som efterlyste fler möjligheter till social gemenskap så som fler grillplatser, sommarfester och picknickar. Det var också ganska många som efterlyste fler möjligheter för boende i olika åldrar att ägna sig åt olika typer av utesporter såsom tennis, pingis, basket, landhockey m.m. Det är inte åtgärder som Hållbara Hökarängen kan bidra med men vi kan föra vidare idéer och synpunkter. Och vi medverkar i att arrangera events och aktiviteter, som t ex filmvisningar, odlingskurser och Hökarängens dag.

Exempel på andra förslag som inkommit är fler aktiviteter kring bin och biodling, insekts- och fågelholkar, fler bärbuskar och fruktträd som alla kan plocka från, fruktförmedling, samåkningspool, snygga till i centrum samt mycket mer!

En del av alla dessa idéer har vi redan börjat jobba med och andra hoppas vi fånga upp under våren 2015. Det är naturligtvis inte möjligt att genomföra alla individuella önskemål men samtliga idéer kommer att lämnas över till Stockholmshems ordinarie förvaltning som får ta över denna idébank när projektet har tagit slut.

En del boende passade under dörrknackningen också på att lämna såväl ris och ros till Stockholmshems förvaltning. Även om detta inte var syftet med dörrknackningen har samtliga synpunkter sammanställts och överlämnats till respektive områdes kundförvaltare. Vi tackar för alla synpunkter, de är väldigt viktiga för oss. Vi ber alla hyresgäster som framöver vill komma i kontakt med Stockholmshem om allmänna frågor om underhåll m.m. att kontakta respektive områdes kundförvaltare.